องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]86
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]83
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]159
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]178
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]149
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]241
7 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(1) [ 1 มิ.ย. 2563 ]244
8 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(2) [ 1 มิ.ย. 2563 ]233
9 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(3) [ 1 มิ.ย. 2563 ]347
10 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(4) [ 1 มิ.ย. 2563 ]233
11 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(5) [ 1 มิ.ย. 2563 ]238
12 สรุปรายงานการจัดเก็บรายได้ [ 8 ต.ค. 2561 ]422
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]468
14 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]488
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 18 ม.ค. 2560 ]523
16 แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]499
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 5 ม.ค. 2559 ]473