องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]89
2 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 เม.ย. 2565 ]103
3 สรุปผลการจัดทำโครงการธรรมนูญตำบลโนนกาเล็น “ว่าด้วยมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]89
4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป้นถนนลาดยางบ้านดพนเมือง หมุ่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]119
5 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]117
6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]115
7 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]129
8 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]136
9 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]132
10 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]58
11 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]134
12 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]133
13 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]133
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]136
15 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการนักวิชาการพัสดุ [ 21 ต.ค. 2564 ]61
16 รายงานผลการประหยัดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 15 ต.ค. 2564 ]63
17 รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 15 ต.ค. 2564 ]60
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]64
19 เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]123
20 เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]115
 
หน้า 1|2|3|4|5|6