องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]4
2 การประชุมการสนทนากลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]7
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 2 ก.พ. 2567 ]20
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 1 ก.พ. 2567 ]14
6 RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1 - 12 [ 31 ม.ค. 2567 ]38
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]4
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]37
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.โนนกาเล็น [ 13 ธ.ค. 2566 ]11
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]11
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]46
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]15
17 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ต.ค. 2566 ]65
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]23
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]24
20 สรุปรายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8