องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 22 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]2
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 1 มี.ค. 2566 ]5
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]2
5 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 27 ก.พ. 2566 ]7
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]8
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]10
8 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]6
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]6
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]104
12 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 เม.ย. 2565 ]121
13 สรุปผลการจัดทำโครงการธรรมนูญตำบลโนนกาเล็น “ว่าด้วยมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]107
14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป้นถนนลาดยางบ้านดพนเมือง หมุ่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]140
15 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]137
16 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]133
17 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]146
18 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]152
19 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]146
20 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6