องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมการสนทนากลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว

การประชุมการสนทนากลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งผังเมืองรวมชุมชนสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการดังนี้
1. ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมโดยการสนทนากลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งผังเมืองรวมชุมชนสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีไว้หน้าสำนักงานเทศบาล/และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 27 มีนาคม 2567 พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือแจ้งประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม
2. ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้อำนวยการกองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสำโรง ค่    เอกสารประกอบ

การประชุมการสนทนากลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567
 
การประชุมการสนทนากลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมชุมชนสำโรง
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น