องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1 - 12

    รายละเอียดข่าว

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1 - 12 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกพื้นที่   RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น    เอกสารประกอบ

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1 - 12
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น