องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น