องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


วันที่ 29 กันยายน 2565 ส.ส. สมคิด เชื้อคง นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอสำโรง นายก อบต.โนนกาเล็น ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลโนนกาเล็น


 วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ส.ส. สมคิด เชื้อคง นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอสำโรง นายก อบต.โนนกาเล็น ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลโนนกาเล็น พร้อมมอบถุงยังชีพ ยารักษาโรค ให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบาง และได้สั่งการให้สมาชิก อส.ร้อย อส. อ.สำโรง 18 ลงพื้นที่ร่วมกับ อปท. และผู้นำชุมชน เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของขึ้นที่สูง

2024-01-31
2024-01-25
2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11