องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


นายนัฐพล นันทบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น และพนักงานส่วนตำบล ได้ทำพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ตุลาคม 2565  เวลา 17.00 น. นายนัฐพล  นันทบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น และพนักงานส่วนตำบล ได้ทำพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีที่ว่าการอำเภอสำโรง  

2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10