องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสำโรง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570


สจ.วัชรพล เชื้อคง,สจ.ปิยะ วงศ์คำเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสำโรง  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น โดยมีนายนัฐพล นันทบุตร นายกอบต.โนนกาเล็น ประธานการประชุม

2022-11-17
2022-11-17
2022-11-04
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-13