องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสำโรง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570


สจ.วัชรพล เชื้อคง,สจ.ปิยะ วงศ์คำเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสำโรง  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น โดยมีนายนัฐพล นันทบุตร นายกอบต.โนนกาเล็น ประธานการประชุม

2024-01-31
2024-01-25
2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11