องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น นำโดยนายนัฐพล นันทบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดกิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-04
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-13