องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการ LTC


วันที่ 17 พ.ย. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นได้มอบหมายให้ นายอุทิม พิมพ์โพธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นพร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการ LTC

2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-07