องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


อบต.โนนกาเล็น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสร้างอาชีพผู้พิการตามโครงการ และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2566


นายนัฐพล   นันทบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสร้างอาชีพผู้พิการตามโครงการ และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2566

2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-07