องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


อบต.โนนกาเล็น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสร้างอาชีพผู้พิการตามโครงการ และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2566


นายนัฐพล   นันทบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสร้างอาชีพผู้พิการตามโครงการ และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2566

2024-04-24
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-11
2024-03-09
2024-03-07
2024-03-07