องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนว 5 ส.


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนว 5 ส. คณะสงฆ์วัดบ้านหนองผือ และวัดบ้านโพนเมือง

2024-01-31
2024-01-25
2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11