องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาขีดความสามารถพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย  การพัฒนาขีดความสามารถพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น โดยได้วิทยากรจาก ศูนย์อนามัยเขต 10  อุบลราชธานี

2024-01-31
2024-01-25
2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11