องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสำโรง ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายวัชรพล เชื้อคง รองประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี นายปิยะ วงษ์คำเหลา สจ.อุบลราชธานี เขตวารินชำราบ นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน และนายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี ท้องถิ่นอำเภอ นายก อบต. /ปลัด อบต.และผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสำโรง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนัฐพล นันทบุตร นายกอบต.โนนกาเล็น เป็นประธานในการประชุม เพื่อจัดทำบัญชีโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำไปพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
2024-01-31
2024-01-25
2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11