องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1 - 12


  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1 - 12 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกพื้นที่   RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น

2024-03-09
2024-03-07
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25