องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายนัฐพล  นันทบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.061-1142907นายอุทิม   พิมพ์โพธิ
นายสนอง  ปุณประวัติ
รอง นายก คนที่ 1
รอง นายก คนที่ 2
โทร.080-7243143 โทร.086-2602212


 
นายอธิวัฒน์   สีดากุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.087-8342635