องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สภา อบต.


นายอนุพงษ์  การดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมะลิวัลย์  กระมลวงษ์ จ่าอากาศตรีพรศักดิ์  พลภักดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายถาวร  พัดทาบ
นายสงบ  บุญหล้า
ส.อบต.ม.1 ส.อบต.ม.2

นายประกาสิทธิ์  เพ็ชรินทร์ นายสุนทร  ปุณประวัต
ส.อบต.ม.3 ส.อบต.ม.4


นางทองม้วน  ทองคำสิงห์
นางสบาย   ศรีพรม
ส.อบต.ม.5 ส.อบต.ม.7


นางผ่องศรี  เกียรติชุติพงษ์
นายสมศักดิ์  พรมบุญ
ส.อบต.ม.8 ส.อบต.ม.9


นายชาลี  เดชอุดม นายบุญลัด  ปัดถาสาย
ส.อบต.ม.10 ส.อบต.ม.11