องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สภา อบต.


นายอนุพงษ์  การดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมะลิวัลย์  กระมลวงษ์ นายประกาสิทธิ์  เพ็ชรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายถาวร  พัดทาบ
นายสงบ  บุญหล้า
ส.อบต.ม.1 ส.อบต.ม.2
นายสุนทร  ปุณประวัติ นางทองม้วน  ทองคำสิงห์
ส.อบต.ม.4 ส.อบต.ม.5
นางสบาย   ศรีพรม นางผ่องศรี  เกียรติชุติพงษ์
ส.อบต.ม.7 ส.อบต.ม.8
นายสมศักดิ์  พรมบุญ นายชาลี  เดชอุดม
ส.อบต.ม.9 ส.อบต.ม.10

นายบุญลัด  ปัดถาสาย

ส.อบต.ม.11