องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
กองช่าง


นายนภสินธุ์ คำสี
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นางสาวอารียา   กิ่มเกลี้ยง สิบเอกกิตติพงศ์ บุตรทองทิม นายกฤชนนท์ จิรัชญาคุณากร
 นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า  เจ้าพนักงานการประปา

นายยุทธพงษ์    เรืองประดับ  นายไพรวัลย์    สิงห์แจ่ม นายณรงค์    แสงใส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ช่าง)
ผู้ช่วยช่างประปา
พนักงานสูบน้ำ