องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]79
2 ผู้มาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร กองช่าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]78
3 ผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการสังคม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]74
4 ผู้มาใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักงานปลัด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]79
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]148
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]146
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]150
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 เม.ย. 2564 ]151
9 ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนของศูนย์เด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]147
10 ผู้มาใช้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]216
11 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]222