องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.โนนกาเล็น


ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น