องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น