องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


แผนกาารพัฒนาพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนกาารพัฒนาพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น