องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น