องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น