องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น พ.ศ. 2558 – 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น พ.ศ. 2558 – 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น