องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น