องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) [ 1 ต.ค. 2557 ]555
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น พ.ศ. 2558 – 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]525
3 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอโนนกาเล็น จังหวัดอุบลราชธานี [ 1 ต.ค. 2557 ]530
4 คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]524
5 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]529
6 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]521