องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]46
42 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]38
43 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]43
44 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนกาเล็น [ 6 พ.ค. 2565 ]35
45 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]25
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]139
47 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 เม.ย. 2565 ]161
48 สรุปผลการจัดทำโครงการธรรมนูญตำบลโนนกาเล็น “ว่าด้วยมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]141
49 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป้นถนนลาดยางบ้านดพนเมือง หมุ่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]175
50 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]173
51 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]168
52 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]183
53 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]186
54 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]180
55 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]129
56 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]186
57 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]194
58 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]180
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]185
60 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการนักวิชาการพัสดุ [ 21 ต.ค. 2564 ]108
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8