องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการประหยัดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 15 ต.ค. 2564 ]108
62 รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 15 ต.ค. 2564 ]105
63 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]104
64 เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]180
65 เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]162
66 ตุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล #ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2564 ]147
67 ประชุม คกก.ร่างแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย ตำบลโนนกาเล็น [ 14 ก.ย. 2564 ]198
68 ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป [ 14 ก.ย. 2564 ]160
69 มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [ 10 ส.ค. 2564 ]93
70 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 ส.ค. 2564 ]191
71 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2564 ]524
72 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]188
73 รายงานผลการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]194
74 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของ อบต.โนนกาเล็น [ 18 มี.ค. 2564 ]97
75 ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 2563 [ 12 ก.พ. 2564 ]170
76 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ธ.ค. 2563 ]173
77 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]173
78 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]171
79 รายงานผลการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]173
80 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]163
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8