องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์ [ 3 ส.ค. 2563 ]264
82 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 23 ก.ค. 2563 ]164
83 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 26 มิ.ย. 2563 ]179
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]554
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 13 พ.ค. 2563 ]258
86 สถิติผู้มาใช้บริการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]256
87 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]168
88 การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 18 มี.ค. 2563 ]184
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]91
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 29 พ.ย. 2562 ]357
91 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [ 1 พ.ย. 2562 ]259
92 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]237
93 มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [ 12 มิ.ย. 2562 ]166
94 คำสั่งคณะกรรการแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(2561-2565) [ 28 พ.ค. 2562 ]358
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 4 ก.พ. 2562 ]382
96 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]439
97 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) [ 11 ธ.ค. 2561 ]317
98 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 29 พ.ย. 2561 ]326
99 รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560 [ 20 พ.ย. 2561 ]445
100 สรุปจำนวนผู้มารับบริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]434
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8