องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]428
102 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]171
103 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]429
104 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 24 ต.ค. 2561 ]350
105 คู่มือและขั้นตอนการให้บริการ [ 24 ต.ค. 2561 ]352
106 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]408
107 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]333
108 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]336
109 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 4 ต.ค. 2561 ]346
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 2 ต.ค. 2561 ]247
111 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 1 ต.ค. 2561 ]426
112 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ป.ก./ช.ก. [ 13 มิ.ย. 2561 ]536
113 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ตกลงราคา) ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]407
114 เลื่อนขั้นเงินเดือน 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]486
115 แผนการพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 12 ต.ค. 2560 ]323
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 5 ต.ค. 2560 ]454
117 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) [ 5 ต.ค. 2560 ]440
118 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2560 ]499
119 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น "เกษียณ"แล้วได้อะไรบ้าง [ 18 ก.ค. 2560 ]479
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 24 ก.พ. 2560 ]529
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8