องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 10 ก.พ. 2560 ]495
122 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามถารกิจของ อบต.โนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]220
123 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 30 ธ.ค. 2559 ]505
124 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 พ.ย. 2559 ]164
125 รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]451
126 รณรงค์สร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 7 ต.ค. 2559 ]513
127 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ก.ย. 2559 ]182
128 แผ่นพับเผยแพร่การออกเสียงประชามติ [ 5 ส.ค. 2559 ]503
129 การรณรงค์สร้างความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 4 ส.ค. 2559 ]475
130 จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย จำนวน 58 ราย [ 4 ก.ค. 2559 ]527
131 แผ่นพับเผยลดปริมาณขยะ [ 9 มิ.ย. 2559 ]504
132 การ์ตูนรณรงป้องกันการทุจริต [ 19 พ.ค. 2559 ]176
133 การ์ตูนรณรงป้องกันการทุจริต [ 19 พ.ค. 2559 ]472
134 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/ 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]433
135 โครงการ อบต.โนนกาเล็นยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2559 [ 13 ม.ค. 2559 ]519
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 30 ธ.ค. 2558 ]459
137 แจ้งแนวทางปฏิบัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2558 ]501
138 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางการก่อสร้าง [ 9 ธ.ค. 2558 ]486
139 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 [ 9 ธ.ค. 2558 ]483
140 รายงานผลการดำเนินงาน (Annual Report) [ 4 ธ.ค. 2558 ]483
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8