องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี [ 1 ธ.ค. 2558 ]219
142 กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 [ 9 พ.ย. 2558 ]520
143 การเสียภาษี ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]477
144 โครงการ แจกแว่นฟรี ผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2558 ]1011
145 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น พ.ศ. 2558 – 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]459
146 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) [ 1 ต.ค. 2557 ]448
147 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]450
148 คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]480
149 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]473
150 การลดขั้นตอนการดำเนิงาน [ 1 ต.ค. 2557 ]467
151 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 542 ]154
152 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 542 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8